Chính sách quyền riêng tư - Gamikro

Chính sách bảo mật

Gamikro là nhóm Sáng tạo trò chơi độc lập. chúng tôi tạo ra các trò chơi để giải trí cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Chúng tôi tại Gamikro tôn trọng quyền riêng tư của tất cả những người chơi trò chơi của chúng tôi, phần mềm của chúng tôi chỉ sử dụng kết nối internet từ thiết bị của bạn để hiển thị quảng cáo.

Chúng tôi không thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhưng nếu bạn chơi trò chơi của chúng tôi, bạn chấp nhận xem quảng cáo của bên thứ 3, đặc biệt là từ các dịch vụ của Google-admob. Bạn phải từ 13 tuổi trở lên để truy cập và sử dụng trò chơi của chúng tôi hoặc bạn phải thông báo cho cha mẹ mình về các trò chơi và dịch vụ đã chơi.
Google Admob policies applied to our games also check out Privacy policy detailed page.

Gamikro ở đâu

Gamikro nằm ở thành phố Adana của Turkiye. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ trong trang web của chúng tôi.
Gửi email cho chúng tôi nếu bạn cần trợ giúp về sản phẩm của chúng tôi:

Các vấn đề pháp lý

Chúng tôi không bao giờ sử dụng tài liệu có bản quyền của một công ty hoặc sản phẩm khác. Chúng tôi luôn tạo ra đồ họa của riêng mình. Chúng tôi luôn tạo lập trình trò chơi của riêng mình. Chúng tôi không bao giờ sử dụng tài liệu / mã bất hợp pháp cho trò chơi của mình. Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào về trò chơi của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi. chúng tôi đánh giá cao để trả lời cho bạn.

Trò chơi khác

Vui lòng xem các trò chơi hay nhất khác của chúng tôi trên các trang trò chơi để có trải nghiệm tốt hơn cho bạn.