Hatball-Sử dụng tiền vàng ở đâu - Gamikro

Sử dụng tiền vàng ở đâu :

Sức mạnh đặc biệt có thể được kích hoạt bằng cách sử dụng tiền vàng trong trò chơi.

Khi bạn thua trò chơi, bạn có thể tiếp tục ở nơi bạn đã dừng lại với 500 đồng tiền vàng.

Trong thị trường ở đầu chương, bạn có thể nhận được:

Máy bay phản lực : 100 đồng vàng,
Bom: 200 đồng vàng,
Nhà sưu tập: 300 đồng vàng,
Bảo vệ: 400 đồng vàng

Chơi trò chơi trực tuyến miễn phí (game online): Gold Miner