Goldminer-Hai người chơi game đào vàng như thế nào? - Gamikro

Hai người chơi game đào vàng như thế nào? :

Mỗi trong số 4 trò chơi khai thác vàng khác nhau có thể được chơi cho một hoặc hai người chơi.

Tâm điểm : Để chơi với tư cách hai người chơi, việc lựa chọn phải được thực hiện trước khi trò chơi bắt đầu. Người chơi không thể được thêm hoặc xóa sau khi trò chơi đã bắt đầu.

Trong menu chính: Với tùy chọn "1-Player", một người chơi trò chơi. Với tùy chọn "2-Player", hai người chơi sẽ chơi trò chơi đào vàng cùng nhau.

Chơi trò chơi trực tuyến miễn phí (game online): Gold Miner