Goldminer-Giá miếng vàng trong trò chơi là gì? - Gamikro

Giá miếng vàng trong trò chơi là gì? :

Khi những miếng vàng được thợ mỏ thu thập, chúng sẽ được thưởng theo thứ tự sau tùy theo kích thước và màu sắc của chúng.


Thứ tự đăng ký trong trò chơi:

Mỏ vàng 1: 350
Mỏ vàng 2: 100
Mỏ vàng 3: 260
Mỏ vàng 4: 200
Mỏ vàng 5: 320
Mỏ vàng 6: 75

--- Kim cương ---
Kim cương hồng: 910
Kim cương đỏ: 820
Kim cương xanh: 750
--- Đối tượng đặc biệt---

Túi tiền: 1000
Cá vàng: 1000

Chơi trò chơi trực tuyến miễn phí (game online): Gold Miner