Goldminer-ผู้เล่นสองคนเล่นเกมขุดทองได้อย่างไร - Gamikro

ผู้เล่นสองคนเล่นเกมขุดทองได้อย่างไร :

เกมขุดทองที่แตกต่างกัน 4 เกมสามารถเล่นได้สำหรับผู้เล่นหนึ่งหรือสองคน

จุดสำคัญ: ในการเล่นเป็นผู้เล่นสองคน จะต้องทำการเลือกก่อนเริ่มเกม ไม่สามารถเพิ่มหรือลบผู้เล่นได้หลังจากเริ่มเกมแล้ว

ในเมนูหลัก: ด้วยตัวเลือก "1-Player" ผู้เล่นหนึ่งคนจะเล่นเกม ด้วยตัวเลือก "2-Player" ผู้เล่นสองคนเล่นเกมขุดทองด้วยกัน

เล่นเกมออนไลน์ฟร (game online)ี: Gold Miner