Goldminer-האם ניתן להרוויח כסף אמיתי במשחק Gold Miner? - Gamikro

האם ניתן להרוויח כסף אמיתי במשחק Gold Miner? :

תשובה קצרה: לא.

משחק כורה זהב הוא משחק שהוכן למטרות בידור. שני שחקנים מתחרים זה בזה ומנסים לזכות בגביע הזהב.

התוכן במשחק הוא גרפי בלבד. כל תנועות חילופי זהב או מחירי זהב יומיים אינם משפיעים על המשחק.

שחקנים שואפים לזכות בעוד זהב על ידי התעלות על היריב עם יכולות המהירות והמיומנות שלהם.

שחק משחק מקוון חינם (game online): Gold Miner