Goldminer-מהם מחירי הזהב במשחק? - Gamikro

מהם מחירי הזהב במשחק? :

כאשר חלקי זהב נאספים על ידי הכורה, הם מתוגמלים בסדר הבא לפי גודלם וצבעיהם.


לפי סדר ההרשמה למשחק:

מכרה זהב 1: 350
מכרה זהב 2: 100
מכרה זהב 3: 260
מכרה הזהב 4: 200
מכרה הזהב 5: 320
מכרה הזהב 6: 75

--- יהלומים ---
יהלום ורוד: 910
יהלום אדום: 820
יהלום כחול: 750
--- חפצים מיוחדים ---

שקית כסף: 1000
דג זהב: 1000

שחק משחק מקוון חינם (game online): Gold Miner