Goldball-เป้าหมายในเกม Gold Ball คืออะไร? - Gamikro

เป้าหมายในเกม Gold Ball คืออะไร? :

Gold Ball Game สร้างจากเกมการพนันเก่าแก่ของญี่ปุ่น "ปาจิงโกะ" เช่นเดียวกับเกม Peggle ซึ่งใช้กลไกของเกมที่คล้ายกัน หรือเกม "พินบอล" เกมนี้มีพื้นฐานอยู่บนเป้าหมายในการทำให้ลูกบอลหล่นลงมาจากด้านบนเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายและทำคะแนน
ทอง : เนื่องจากลูกบอลที่โยนในเกมใช้เพื่อไปถึงระดับเงินและทอง จึงใช้คำนำหน้าเป็นทอง
BaLL : เกมบอลมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าความบันเทิงในหลายๆสังคม ในเกมบอลที่รู้จักกันทั้งหมด เป้าหมายคือการส่งบอลให้ไปถึงเป้าหมาย

เนื่องจากกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องใช้เวลา จึงไม่น่าจะมีชื่อจริงว่า "Gold BaLL" อย่างไรก็ตาม เกมจะเผยแพร่พร้อมกับคำเพิ่มเติมที่จะเพิ่มระหว่างสองคำนี้

เล่นเกมออนไลน์ฟร (game online)ี: Gold Miner