Goldball-מה המטרה במשחק Gold BALL? - Gamikro

מה המטרה במשחק Gold BALL? :

משחק כדור הזהב מבוסס על משחק הימורים יפני ישן "פצ'ינקו". כמו משחק Peggle, שמשתמש במכניקת משחק דומה, או משחק "פינבול", הוא מבוסס על המטרה להפיל את הכדורים מלמעלה כדי להגיע למטרות ולצבור נקודות.
Gold : מכיוון שהכדורים שנזרקו במשחק משמשים כדי להגיע לרמות כסף וזהב, נעשה שימוש בקידומת זהב.
BaLL: משחקי כדור מוצאים משמעות קרובה למילה בידור בחברות רבות. בכל משחקי הכדור הידועים, המטרה היא לשלוח כדור שמגיע למטרה.

מאחר שתהליך רישום הסימן המסחרי לוקח זמן, אין זה סביר ששמו האמיתי ייחשב כ"Gold BALL". עם זאת, המשחק יפורסם עם מילה נוספת שתתווסף בין שתי המילים הללו.

שחק משחק מקוון חינם (game online): Gold Miner