Gamyball-Chức năng của tiền vàng là gì? - Gamikro

Chức năng của tiền vàng là gì? :

Trong phiên bản đầu tiên của trò chơi bóng đỏ mới, việc thu thập tiền vàng là không bắt buộc. Trò chơi có thể kết thúc mà không lấy bất kỳ khoản tiền nào. Mục đích chính của trò chơi không phải là thu thập tiền vàng. Mục tiêu chính của người chơi là cứu người bạn bóng hồng của mình.

Tuy nhiên, tiền vàng được đặt ở một số vị trí để người chơi chứng tỏ kỹ năng của mình.

Khi bạn thu thập tất cả các đồng tiền vàng trong trò chơi (trong phiên bản tiếp theo), các tính năng mới sẽ được mở khóa. Thu thập tất cả số lượng tiền vàng cho thấy kỹ năng của người chơi.

Chơi trò chơi trực tuyến miễn phí (game online): Gold Miner